در مدل های قدیمی تر دیتا پروژکتور (حدود 15 سال قبل ) تا حدود هزار ساعت عمر مفید داشتند. البته اگر مصرف کننده دائمی ویدئو پروژکتور باشید میدانید لامپ دستگاه اولین قطعه ای است که در اثر استفاده از کار می افتد.

مدل های امروزی پروژکتور عمر لامپ بیش از 2 هزار ساعت دارند. این فاکتور کاملا بستگی به نوع لامپ و تکنولوژی آن دارند.  مثلاپروژکتور NEC M300X تا 6 هزار ساعت عمر لامپ دارد.