عمر لامپ ویدئو پروژکتور ها وابسته به چند فاکتور اساسی است. در این نوشته به بررسی چند نکته میپردازیم که رعایت آنها باعث میشود لامپ پروژکتور شما بیش از اندازه داغ نشود و عمر آن طولانی تر شود.

1- تهویه مناسب

برای نگهداری مناسب و افزایش عمر لامپ باید پروژکتور را در شرایط و محیطی نصب کرد که فضای کافی برای تهویه هوا در اطراف آن باشد. اگر پروژکتور را در گوشه سقف یا فضایی محدود وصل کنید اطراف آن به سرعت داغ شده و عمر لامپ کاهش می یابد.