دریافت گواهینامه افتا

 

دریافت مجوز فعالیت امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)، از جناب آقای دکتر زاهدی، مدیر کل محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان توسط سرکار خانم مهندس رمضان نژاد، ریاست هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور موج برتر اندیشه

 

روابط عمومی شرکت مهندسین مشاور موج برتر اندیشه