شهر هوشمند و شهروند الکترونیک (Smart City)

مطابق تعريف کارشناسان، شهر الکترونيکي شهري است که در آن از ابزار  ICT نظير برنامه­هاي کاربردي و کامپيوتر براي افزايش کارايي و اثر بخشي خدمات به مردم، بنگاه­هاي اقتصادي وکارمندان ديگر بخش­هاي دولت استفاده­ ­شود. به­طور­کلي مي­­توان مزاياي بالقوه شهر هوشمند الکترونيک را براي شهروندان، کسب­و­کار­ها و موسسات اداري عمومي، به صورت زير خلاصه­کرد :

  • افزايش دسترسي : شهروندان و کسب­و­کار­ها مي­توانند از طريق کانال­هاي مبتني بر تکنولوژي­هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از قبيل کيوسک­هاي اطلاعاتي، اينترنت و دستگاه­هاي موبايل، با نهادهای خدمات رسان دولت تعامل داشته ­باشند.
  • انعطاف­پذيري : توانايي تعامل در تمام زمان­ شبانه روز و توليد انواع سرويس­ها خدماتی غیر حضوری از ويژگي­هاي شهر الکترونيک محسوب مي­شود.
  • کارايي : يک دولت کارامد­تر در شهر الکترونيک، منجر به خدمات بهتر و استفاده بهتري از منابع موجود و صرفه جویی در هزینه مي­شود.

شرکت مهندسین مشاور موج برتر اندیشه با استفاده از خدمات پنج گانه خود می تواند راه حل های جامع، کاربردی و عملیاتی در حوزه پیاده سازی شهر هوشمند با گرایش رفاه شهروند، انتفاع سازمان و نگاه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از منابع موجود سازمانی و شهری پیشنهاد و ناظر بر پیاده سازی آن باشد.

مزایای فوق را می توان در بخش های مختلف مدیریت شهری، حمل و نقل و کنترل ترافیک، زیرساخت، امنیت و نظارت، سامانه سلامت، بازیافت، آموزش و ... به صورت هوشمند بکارگیری نمود که مجموعاً باعث پیاده سازی خدمات شهروند الکترونیک  خواهد شد.