ما شرکت مشاور هستیم
ارائه کننده  راه کارهای پایش هوشمند، فناوری ارتباطات و اطلاعات

بخشی از امکانات هوشمند پایش تصویری شهری

بخشی از امکانات هوشمند پایش تصویری شهری
سامانه های هوشمند پایش تصویری (دوربین مداربسته) Intelligent video surveillance واژه پایش یا همان نظارت به معنای دقت در تماشای کسی یا چیزی برای تشخیص است. بنابراین، می توان سیستم های پایش تصویری را یک سامانه برای ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع جرم یا خرابکاری دانست. مهمترین امکانات سیستمهای طراحی شده در حوزه پایش تصویری توسط این شرکت شامل موارد زیر می باشد . نظارت پیرامونی بر پایه هوش …
ادامه مطلب